Konfirmationshögtiden

På svenska används ordet konfirmation både för att beskriva de förberedande träffarna, konfirmationsundervisningen, och för att beskriva själva konfirmationshögtiden, konfirmationsgudstjänsten. Ordet konfirmation kommer av det latinska ordet confirmatio, som betyder att bekräfta och stärka. Konfirmationen går ut på att bekräfta dopet, och för att kunna konfirmera sig måste man därför vara döpt. Det kan göras under konfirmationsundervisningens gång. Alla är välkomna att konfirmera sig inom Svenska kyrkan.


>>> Hitta konfirmationspresenter hos Coolstuff

Konfirmationen innebär att du får lära dig mer om vem du egentligen är, vad du tror på, vem Jesus är och vad som står i Bibeln. Detta sker genom undervisning, grupparbeten och diskussioner. Ni kommer att diskutera kring etiska frågeställningar, vad som är rätt och fel, kärlek, sex, vänskap, liv och död. Dessa träffar leds av en präst och eventuellt har han eller hon en församlingspedagog eller församlingsassistent till hjälp. I vissa församlingar brukar även några av förra årets konfirmander hjälpa till om det behövs. Antingen kan man konfirmera sig i hemförsamlingen, då undervisningen oftast sker under ett läsår. Gruppen börjar träffas under höstterminen och träffas sedan en eller ett par gånger i veckan under hela läsåret. Konfirmationen avslutas då med en konfirmationsgudstjänst på vårkanten. Om man vill hitta på något annat än den traditionella undervisningen så kan man istället välja att åka iväg på konfirmationsläger. Då åker man istället iväg och har konfirmationsundervisning under några veckor på sommaren, i en mer intensiv takt. Dessa läger kan kombineras med andra intresseinriktningar, som ridläger, idrottsläger, läger för funktionshindrade eller läger med sång och dans. Även dessa läger avslutas med en konfirmationsgudstjänst.


Själva konfirmationshögtiden, konfirmationsgudstjänsten, kan utformas på många olika sätt. Prästen och konfirmationsgruppen kan själva välja hur den ska läggas upp och utformas. Det finns till exempel grupper som varit på kombinerat ridläger och konfirmationsläger som har gjort sin konfirmationsgudstjänst till häst. Traditionellt sett så sker den trots allt i kyrkan med församlingen och konfirmandernas släkt och vänner närvarande. Konfirmanderna har vita kåpor på sig under gudstjänsten. Efter att församlingen har satt sig så går konfirmanderna in i procession till sång och musik. Därefter sker själva gudstjänsten med bibelläsning, böner, psalmer, tal från prästen till konfirmanderna, trosbekännelsen, Herrens bön och välsignelse. Prästen kommer att lägga sin hand på varje konfirmands huvud och be en bön för denne. Konfirmanderna och församlingen får möjlighet att ta nattvarden. Efter gudstjänsten tågar konfirmanderna ut igen i procession till musik. Efter själva konfirmationshögtiden i kyrkan kanske gruppen ställer upp sig för fotografering utomhus. I vissa församlingar ordnar man med fika i församlingshemmet efteråt för gruppen och närmaste släktingarna. Annars åker man hem var och en till sig och firar konfirmationen med släkt, vänner och presentöppning.

Presenttips